Tænker du på at lægge dine lån om

Lånomlægning er i virkeligheden blot at udskifte sit nuværende lån med et nyt. Det handler bare om, hvornår man skal gøre det. Og om man skal gøre det over hovedet. Der er en række forhold, man bør overveje, inden man vælger at lægge sit lån om. Får man på et tidspunkt brug for en afdragsfri periode? Skal man fortsætte med samme løbetid eller forlænge den og få lidt flere penge til rådighed? Formålet kan bl.a. være:

  •  at skære af restgælden, så man får større friværdi
  • at skære af renten, så man sidder billigere
  • at forlænge løbetiden på lånet, så man sidder billigere 
  • at forkorte løbetiden, så man afdrager lånet hurtigere.

 

Hvis man overvejer at lægge lån om, skyldes det, at renten enten er steget eller faldet til et niveau, hvor man kan skære af restgælden eller ydelsen. Det er derfor vigtigt, at renten holder sig på dette niveau, mens lånesagen bliver behandlet, da forudsætningerne for at lægge om ellers kan være væk, når lånet udbetales. Man kan dog kurssikre sit lån. Det betyder, at man låser kursen fast på et givet tidspunkt. Herefter ved man præcist, hvad man vil få udbetalt, og hvad ydelsen vil være i fremtiden. I nogle tilfælde er det en god forretning. I andre tilfælde havde det været bedre, hvis man ikke havde kurssikret. Det afhænger helt af udviklingen i renten efter den dag, hvor man kurssikrer. Om man skal kurssikre eller ej afhænger af, om det er vigtigt at kende ydelsen fra start.

Den type omlægninger, der har haft størst fokus, er dog omlægninger fra et obligationslån til et andet, også kaldet op- og nedkonverteringer. Er renten steget, siden man optog lånet, vil man kunne skære et beløb af restgælden, hvis man lægger lånet om. Det kaldes en opkonvertering. Er renten faldet, vil man kunne skære af renten og spare på ydelsen. Det kaldes en nedkonvertering.

Hvis renten udvikler sig fordelagtigt hen over tiden, kan man gøre begge dele på skift. Så ender man med et mindre lån til en lavere rente. Det er det, der er det endelige mål med at lægge lån om

D. Af adminTDKviklån wiki